Hvis du vil benytte dine rettigheder som registreret, fx have indsigt i behandlingen af din sag hos Videncenter for Helbred & Forsikring, skal du benytte vores sikre beskedfunktion.

Du finder den her